فارسی English امروز: پنج شنبه ۲۹ تیر ۹۸ :: ساعت ۲۲:۵۲
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

گوران حسنی فرد

دکترا

برق

عضوکمیته علمی

استادیار

سمیه مالمیر

دکترا

فیزیک

عضوکمیته علمی

استادیار

حامد احمدی

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

آزاد عزیززاده

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

هاشم حاجی محمد امینی

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

لقمان سامانی

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

فرشید حبیبی

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

ایوب احمدزاده

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

هیمن یونسی راد

دانشجوی دکترا

برق

عضوکمیته علمی

مربی

امجد عثمانی

دانشجوی دکترا

کامپیوتر

عضوکمیته علمی

مربی

افشین نیک پی

کارشناسی ارشد

برق

عضوکمیته علمی

مربی

علاء محمدلاوی

کارشناسی ارشد

برق

عضوکمیته علمی

مربی

آرام مظهر

کارشناسی ارشد

برق

عضوکمیته علمی

مربی

فرزاد وزمانی

کارشناسی ارشد

فیزیک

عضوکمیته علمی

مربی