فارسی English امروز: يكشنبه ۸ بهمن ۹۹ :: ساعت ۱۸:۵۴
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

اعضای کمیته علمی و داوران نخستین همایش ملی گروس شناسی

 دبیر علمی همایش: دکترسیدمحمد شیخ احمدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

رشته

سمت

مرتبه علمی

1

غلامحسین کریمی دوستان

دکتری

زبانشناسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

استاد

2

سید احمد رضا خضری

دکتری

تاریخ

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

استاد

3

محمد ابراهیم زارعی

دکتری

باستان شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان

استاد

4

یعقوب محمدی فرد

دکتری

باستان شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان

استاد

5

هوشنگ قمر نیا

دکتری

مهندسی آب

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

استاد

6

محمد رضا ستاره

دکتری

فیزیک

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

استاد

7

عباس  مترجم

دکتری

باستان شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان

دانشیار

8

محمد بهرام زاده

دکتری

باستان شناسی

معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی

دانشیار

9

حسن حضرتی

دکتری

تاریخ

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دانشیار

10

سعید خضری

دکتری

جغرافیا

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

11

بهرام نصرالهی زاده

دکتری

جغرافیای سیاسی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

استادیار

12

امیر ساعد موچشی

دکتری

باستان شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان

استادیار

13

صدیق زاهدی

دکتری

زبانشناسی

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان سنندج

استادیار

14

بهروز چمن آرا

دکتری

زبان کردی

رئیس پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان

استادیار

15

مرتضی خسرو پناه

دکتری

تاریخ

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کردستان

استادیار

16

عثمان یوسفی

دکتری

تاریخ

عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی کردستان

استادیار

17

اسماعیل شمس

دکتری

تاریخ

مدیر بخش کرد شناسی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

استادیار

18

سید محمد شیخ احمدی

دکتری

تاریخ

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

19

کیوان شافعی

دکتری

تاریخ

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

20

جمال احمدی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

21

سعید نظری

دکتری

فرهنگ و زبان های باستان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

22

سید صادق زمانی

دکتری

فلسفه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

23

امید ورزنده

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

24

بهمن باینگانی

دکتری

جامعه شناسی فرهنگی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

25

فواد حبیبی

دکتری

علوم ارتباطات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

26

جلیل سحابی

دکتری

جامعه شناسی توسعه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

27

جمال ادهمی

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

28

قادر بایزیدی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

29

اسعد رخزادی

دکتری

کشاورزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

30

مهدی بیگ محمد پور

دکتری

باستان شناسی

شهردار بیجار

استادیار

31

ثریا قاضی

دکتری

جامعه شناسی

عضو شورای اسلامی شهر بیجار

استادیار