فارسی English امروز: جمعه ۲۴ آذر ۹۷ :: ساعت ۰۳:۳۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

 

 

نام و نام خانوادگي
سمت دانشگاهی
سمت اجرایی
ابراهیم یوسفی
عضوهیئت علمی
دبیر اجرایی کنفرانس
محمد وارعی
معاون اداری مالی
عضو کمیته اجرایی
فاتح اسعدی
رئیس اداره حراست
عضو کمیته اجرایی
سوران محمدی
مدیر پژوهش
عضو کمیته اجرایی
کوروش مولایی
اطللاعات و آمار
عضو کمیته اجرایی
فرزاد کریمی
کارشناس پژوهش
عضو کمیته اجرایی
حسن کریمی
مدیر مالی
عضو کمیته اجرایی
فرشته حاجی پور
کارشناس مالی
عضو کمیته اجرایی
جمال شریف آذر
روابط عمومی
عضو کمیته اجرایی