فارسی English امروز: جمعه ۲۷ بهمن ۹۷ :: ساعت ۱۸:۵۸
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

لیست مقالات پذیرفته شده جهت ارایه در کنفرانس بشرح زیر است. ارایه دهندگان مقاله لازم است جهت شرکت در کنفرانس و دریافت گواهی پذیرش مبلغ 400000 ریال (معادل چهل هزار تومان) را به شماره حساب زیر واریز فرموده و فیش واریزی را هنگام ورود به دانشگاه تحویل کمیته اجرایی (یا آقای سوران محمدی) دهند.

شماره حساب دانشگاه: 0107044852008 (بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز)

لیست مقالات پذیرفته شده: