فارسی English امروز: جمعه ۲۷ بهمن ۹۷ :: ساعت ۱۸:۵۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت
فرمت مقالات دومین کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
 
مقالات به زبان فارسی و در قالب فایل های pdf و word مطابق فرمت معرفی شده در این صفحه تدوین و (به صورت الکترونیکی از طریق لینک) به ایمیل کنقرانس (ncto@iausaghez.ac.ir)ارسال مقاله ارسال شود . مقالات باید نشان دهنده­ی کار پژوهشی جدید بوده و قبلا در مجموعه مقالات کنفرانس و یا مجله ی دیگر چاپ نشده باشد . برای هر مقاله ی پذیرفته شده حداقل یکی از مولفین باید ثبت نام نموده و مقاله را در همایش ارائه نماید ، در غیر این صورت آن مقاله در مجموعه ی کنفرانس چاپ نخواهد شد .
 
 
فرمت تهیه پوستر (جهت ارائه مقالات بصورت پوستر)