فارسی English امروز: دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۷ :: ساعت ۱۶:۵۵
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

لیست پذیرفته شده به صورت پوستر در همایش ملی شخصيت و زندگي نوين
ردیف
عنوان مقاله
فرستنده
شرکت/دانشگاه
۱
بررسی میزان ارتباط پذیرش اجتماعی و جهت گیری مذهبی درونی - بیرونی با کیفیتزندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد قم
آقای محراب بشیرپور
دبیرستان شهید بهشتی
۲
اثربخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد وجودی بر کاهش کمرویی دانش آموزان
آقای محراب بشیرپور
دبیرستان شهید بهشتی
۳
اثربخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش کمرویی دانشآموزان
آقای محراب بشیرپور
دبیرستان شهید بهشتی
۴
بررسی رابطه درون‌گرایی و برونگرایی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زنبیمارستان‌های دولتی شهر ایلام در سال 1391
خانم مرضیه منصوری
علوم تحقیقات ایلام
۵
مقایسه ویژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افرادعادی
خانم لیلا رضاییان
دانشگاه آزاد بیرجند
۶
رابطه ی بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دخترپایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 90.
خانم اسرین نامداری
دانشگاه آزاد واحد همدان
۷
بررسی مقایسه افسردگی و استرس دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی و بدون رفتارهایمذهبی
دکتر علی عبدی
دانشگاه پیام نور
۸
بررسی شیوع علایم جسمانی و مقایسه افسردگی و اضطراب در خانواده های دارای افرادسیگاری و خانواده های بدون افراد سیگاری
دکتر علی عبدی
دانشگاه پیام نور
۹
ارتباط بین پنچ عامل بزرگ شخصیت و پیشرفت تحصیلی
آقای حسام احمدیان
آموزش و پرورش
۱۰
بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنج گانه شخصیت در دانش آموزان
آقای حسام احمدیان
آموزش و پرورش
۱۱
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسش نامه 20 سوالی پنج عامل شخصیت (IPIP کوچک)
دکتر منصور حرفه دوست
علامه طباطبایی
۱۲
عوامل موثر برشکاف شخصیتی بین نسلی در دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان
آقای فرزاد سعادتمند
دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
۱۳
رابطه بین سالهای ازدواج و تعداد فرزندان با برآورده شدن نیازهای اساسیروانشناختی دردانشجویان متاهل
خانم مینا مهبد
دانشگاه شیراز
۱۴
نقش خودکارآمدی و دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطعمتوسطه
خانم مینا مهبد
دانشگاه شیراز
۱۵
رابطه بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری و سلامت روان در دانشجویان دوره کارشناسیدانشگاه علامه طباطبایی
آقای حسین دهقانزاده
علامه طباطبایی
۱۶
بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عوامل شخصیتی در كارمندان دانشگاه های تبریز
خانم سعیده قشلاقی
دانشگاه شهید مدنی
۱۷
رابطه ی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
آقای صلاح الدین ابراهیمی
دانشگاه تهران
۱۸
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندانادارات دولتی شهر دامغان
آقای حامد ترابی
پیام نور دامغان
۱۹
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان
آقای حجت فیضی پور قجلو
اموزش و پرورش
۲۰
ارتباط بین تیپ های مختلف شخصیتی نوجوانان دختر و پسر دوم دبیرستان شهر قم ومیزان سازگاری آنان با محیط کلاس
خانم طیبه شهیدی نژاد
قم
۲۱
بررسی و مقایسه الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض
خانم آرزو لشنی
دانشگاه اصفهان
۲۲
پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی معلمان دوره ابتدائیشهرستان دامغان
آقای حامد ترابی
پیام نور دامغان
۲۳
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی
آقای حامد ترابی
پیام نور دامغان
۲۴
تاثیر برخی عوامل خانوادگی در خود پنداره خانوادگی دانش آموزان مقطع تحصیلیراهنمایی
خانم مریم خشنود
پیام نور واحد خرامه
۲۵
رابطه ی پنج عامل شخصیت با رضایت از زندگی
خانم اعظم منصوری نیك
كاشان
۲۶
رابطه پنج عامل شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه
آقای محمد صادق منتظری
دانشگاه اصفهان
۲۷
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و رضایت از زناشویی در بیندانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات ایلام
خانم الهام کرمی
علوم تحقیقات ایلام
۲۸
بررسی رابطه بین استرس و تیپ های شخصیتی aوb
خانم ناهید ویسی
دانشگاه آزاد
۲۹
بررسی تاثیر شخصیت بر سلامت جسم و روان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان اهرم ( بوشهر )
آقای رضا فراشبندی
دانشگاه پیام نور واحد اهرم
۳۰
بررسی مقایسه‌ای دانش آموزان منضبط و دارای مشکلات انضباطی از لحاظ عملکردخانواده
خانم آسیه سپهری
تربیت معلم آذربایجان
۳۱
بررسی تصور از خود و عزت نفس در دانش آموزان
آقای سیدفاتح مرادی
علوم وتحقیقات تهران
۳۲
بررسی ارتباط سلامت روان با بهزیستی روان شناختی در میان دانشجویان دختردانشگاهآزاد در سال 1391
خانم مرضیه منصوری
علوم تحقیقات ایلام
۳۳
بررسی عوامل شخصیتی در فرسودگی شغلی
خانم سمیرا رحمانی جوانمرد
دانشگاه محقق اردبیلی
۳۴
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان
خانم وجیهه السادات هاشمی زاده
دانشگاه تهران
۳۵
بررسی تفاوت تعداد افراد دارای تیپ شخصیتی Aو B در بین اقدام کنندگان بهخودکشی
خانم زهره فیض آبادی
دانشگاه تهران
۳۶
مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در افراد معتاد و غیر معتاد
آقای حمید محی الدینی
دانشگاه ازاد بیرجند
۳۷
ارتباط بین پنج رگه شخصیت و پیشرفت تحصیلی
آقای یوسف ولی پور
زاهدان
۳۸
رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
آقای حاتم قلندری
علوم تحقیقات تهران
۳۹
رابطه ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی کاركنان كمیته امداد شهر تبریز
آقای جعفر بهادری خسروشاهی
دانشگاه تبریز
۴۰
نقش صفت ناگویی هیجانی در فرسودگی شغلی كارمندان
خانم سعیده خلیل زاد بهروزیان
دانشگاه تبریز
۴۱
بررسی مقایسه ای‌ خوش‌بینی زندگی و خوش‌بینی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
آقای سامان رحمانی
آموزش و پرورش
۴۲
بررسی مقایسه ا‌ی ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط
آقای سامان رحمانی
آموزش و پرورش
۴۳
تمایز دانش آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن خوانی و هوش هیجانی
آقای سامان رحمانی
آموزش و پرورش
۴۴
بررسی رابطه‌ بین سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
آقای سامان رحمانی
آموزش و پرورش
۴۵
ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
خانم فاطمه سلامی محمد آبادی
دانشگاه کاشان
۴۶
رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
آقای کمال خلیل بیگی
دانشگاه تهران
۴۷
ویژگیهای روانشناختی زوجین و رضایت زناشویی
دکتر علیرضا محمدی آریا
علوم بهزیستی و توانبخشی
۴۸
بررسی رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی و خود پنداره دانش آموزان
خانم زینب آقاسی
علوم و تحقیقات
۴۹
رابطه بین تمایز خود و سازگاری زناشویی كارمندان زن و مرد متأهل سازمان حسابرسیتأمین اجتماعی استان تهران
آقای پیمان یوسف زاده
کلینیک دکتر تقوا
۵۰
بررسی رابطه سرسختی در شخصیت افراد و عزت نفس اجتماعی در بین دانشجویان مقطعتحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز
آقای حسام الدین توان بخش
شهید چمران اهواز
۵۱
رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشوئی زنان
آقای یونس فضلی
آموزش و پرورش محلات
۵۲
بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
خانم سمیرا رحمانی جوانمرد
دانشگاه محقق اردبیلی
۵۳
بررسی ویژگیهای شخصیتی ، زیستی ، شناحتی و تحصیلی بزهکاران
آقای اکبر رجب زاده
آموزش و پرورش
۵۴
تأثیر رغبتهای شغلی شخصیتی بر قصد کارآفرینانه متقاضیان جویای کار ساکن شهرتهران
خانم رعنا بختیاری
مرکز علمی کاربردی شماره 3 جهانگردی تهران
۵۵
تبیین سلامت روانی بر مبنای سبک ها و مکانیزم های دفاعی در دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد چالوس
دکتر کامیان خزایی
آزاد اسلامی چالوس
۵۶
رابطه ویژگی¬های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامهطباطبایی تهران
آقای حسین دهقانزاده
علامه طباطبایی
۵۷
بررسی رابطه‌ بین سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
خانم آسیه سپهری
تربیت معلم آذربایجان
۵۸
بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و نگرش های صمیمانه
دکتر کیومرث کریمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
۵۹
ارتباط بین باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی در زنان بالای 23 سال شهرستانچالوس
خانم مژگان اکبرزاده
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۶۰
تحلیل محتوای نوشته های جوانان ایرانی در اتاق های گفتگوی (چت روم) اینترنتی
دکتر محمود گودرزی
آزاد اسلامی سنندج
۶۱
مقایسه رضامندی زناشویی در زوجین دارای ویژگیهای شخصیتی همسان و ناهمسان
آقای رسول رضایی ملاجق
شهید چمران اهواز
۶۲
رابطه میان پنج عاملی شخصیت نئو با رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورششهرستان خرم بید
خانم اکرم ملک زاده
پیام نور مرکز خرامه
۶۳
بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیامنور-واحد سرابله
خانم زهرا علی مدد
آموزش و پرورش-دانشگاه پیام نور واحد سرابله
۶۴
بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی در زنان شاغل بخش دولتی شهرستانایلام
خانم زهرا علی مدد
آموزش و پرورش-دانشگاه پیام نور واحد سرابله
۶۵
بررسی رابطه‌ی ویژگیهای روانشناختی مدل 5 عاملی شخصیت مک کری ـ کوستا و عواملانگیزشی کشش در انتخاب مقصد گردشگری
خانم جمیله کریمی
اصفهان
۶۶
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان سال سوممقطع متوسطه استان ایلام
خانم زهرا علی مدد
آموزش و پرورش-دانشگاه پیام نور واحد سرابله
۶۷
نقش دلبستگی به والدین و دانش فراشناختی در خودکارآمدی نوجوانان مقطعدبیرستان
خانم مینا مهبد
دانشگاه شیراز
۶۸
بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت زناشویی
آقای حامد قاسمی
دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،گروه مشاوره
۶۹
بررسی عوامل پنجگانه شخصیتی (NEO) در معلمان موفق كلاس اول ابتدایی
آقای رسول رضایی ملاجق
شهید چمران اهواز
۷۰
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیر شاغل با رشد اجتماعی کودکانپیش دبستانی دختر شهر اصفهان
آقای حامد قاسمی
دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،گروه مشاوره
۷۱
بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی دردانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی
آقای حامد قاسمی
دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،گروه مشاوره
۷۲
بررسی رابطه شخصیت با پیشرفت تحصیلی
آقای نقی قنبری ویکی
تربیت معلم شهید بهشتی زنجان
۷۳
رابطه بین ویژگی های شخصیتی وآثار سوگ دردانشجویان داغدیده
خانم مرضیه شریفی
دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،گروه مشاوره
۷۴
بررسی رابطه روحیه شغلی مربیان کارآفرینی با انگیزش شغلی دانشجویان
خانم شبنم نثری
پژوهشکده تعلیم و تربیت
۷۵
بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و رضایت شغلی پرستاران و پرسنل زن و مرد بیمارستانشهرستان سمیرم
خانم رضیه پیرمرادیان
پیام نور و آزاد
۷۶
تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری- سازمان در لیگ برتر فوتبالایران
آقای حسین بخشنده
دانشگاه تهران
۷۷
بررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاریتماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعی
آقای حمید رضا احمدی بزدی
تهران
۷۸
رابطه ی بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و رضایتمندی زناشویی
دکتر رزیتا امانی
بو علی سینا
۷۹
بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت بر حجم تمرینی و عملكرد ورزشی ورزشكاران رشتهكشتی و فوتبال.
آقای نادر محمودی
آموزش و پرورش استان زنجان خرمدره
۸۰
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان (مورد: دانشگاه پیام نورسردشت)
آقای یوسف بهرامی
پیام نور واحد رشت
۸۱
بررسی رابطه بین خود تنظیمی یادگیری و سازگاری ( عاطفی، اجتماعی و آموزشی ) درکاربران و غیر کاربران اینترنت دانشجویان
آقای یوسف بهرامی
پیام نور واحد رشت
۸۲
ارتباط میان پیشرفت تحصیلی، مسندمهارگذاری و اهمال¬کاری تحصیلی
خانم زهرا مقدسین
کاشان
۸۳
رابطه عوامل پنجگانه شخصیت ( NEO – FFI ) با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دخترسال چهارم متوسطه شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 91-1390
آقای جلال غریبی
آموزش و پرورش
۸۴
بررسی رابطه بین روحیه معلمان و عملکرد شغلی آنان در مدارس دبستان شهرستاندشتستان
خانم حمیده امیرشاهی
شهرداری
۸۵
مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی
آقای جعفر بهادری خسروشاهی
دانشگاه تبریز
۸۶
رابطه الگواره های شخصیت و فرسودگی شغلی معلمان مدارس کم توان ذهنی
آقای ساجد یعقوب نژاد
دانشگاه تهران
۸۷
ارتباط سیستم های مغزی- رفتاری با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تبریز
آقای محمد رستمی
دانشگاه تبریز
۸۸
رابطه بین ویژگی های شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی زنان
خانم زهرا دادبین
انجمن روانشناسی بالینی ایران
۸۹
بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاهاصفهان
آقای مجید جهانیان
دانشگاه اصفهان
۹۰
تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه ارزش‌های كاری در دانش آموزان دوره متوسطه، درنواحی پنج‌گانه‌ی شهر اصفهان
خانم سمیه هاشمی مفرد
دانشگاه آزاد خمینی شهر
۹۱
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه رازیکرمانشاه
دکتر خدامراد مومنی
دانشگاه رازی
۹۲
حضور ذهن چند-بعدی و اهمالکاری: تهیه ی مقیاسها، بررسی روابط آنها، و مطالعه یموردی مقدماتی
دکتر احمد سهرابی
دانشگاه کردستان
۹۳
بررسی ارتباط بین پنج مشخصه شخصیت و درگیری شغلی در کارمندان شاغل در مشهد شرکتبرق منطقه ای خراسان
خانم معصومه نبی زاده
دانشگاه آزاد مشهد
۹۴
رابطه خوش بینی و بدبینی با تیپ های شخصیتی A,B
آقای مسعود اشرف آبادی
دانشگاه علامه طباطبایی
۹۵
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی خانواده و بهداشت روانی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان
خانم ام کلثوم شرفی
علمی کاربردی
۹۶
پنج عامل بزرگ شخصیت و اعتیاد به اینترنت
آقای مسعود اشرف آبادی
دانشگاه علامه طباطبایی
۹۷
بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با استفاده از الگویهالند
خانم سمیرا دهقانی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۸
پیش¬بینی میزان تأثیرپذیری تفکرات غیر منطقی معلمین اعزامی مدارس خارج کشور ازرگه های شخصیت
آقای مهدی نامداری پژمان
دانشگاه فرهنگیان
۹۹
نقش ابعاد شخصیتی در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان برون مرزی: ارائه مدلرگرسیونی
آقای مهدی نامداری پژمان
دانشگاه فرهنگیان
۱۰۰
بررسی ویزگیهای شخصیتی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان وبلوچستان بر اساس 3نوع تیپ شخصیت منفعل-قاطع –پرخاشگر سال 1391
خانم نسرین مالکی
مدیریت درمان تامین اجتماعی
۱۰۱
عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزانایرانی و افغانی
خانم اکرم کریمی
دانشگاه پیام نور
۱۰۲
رابطه تفکرات غیر منطقی و ریخت های شخصیتی Aو Bبا رضایت شغلی دبیران شهرکرمانشاه
خانم گوهر نظری
شهید بهشتی تهران
۱۰۳
رابطه بین ازدواج دیرهنگام و سلامت روان
خانم گوهر نظری
شهید بهشتی تهران
۱۰۴
مقایسه ساختار شخصیتی دانش آموزان موفق و ناموفق
خانم گوهر نظری
شهید بهشتی تهران
۱۰۵
گرایش به مصرفمواد در جوانان بر اساس ویژگیهای شخصیت
خانم راضیه شهیدی
پیام نور بم
۱۰۶
بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و احتمال مصرف مواد مخدر
خانم راضیه شهیدی
پیام نور بم
۱۰۷
رابطه صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
آقای حمید رضا عرب بافرانی
اصفهان
۱۰۸
رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان
آقای ارسلان رحمن نژاد
پیام نور
۱۰۹
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر قدرت تفکر انتقادی
آقای محمد غفاری
دانشگاه اصفهان
۱۱۰
رابطه اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی با استفاده از مواد نیروزا دربین ورزشکارانشهر کرمانشاه
آقای حسین حسینی
دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۱۱
رابطه سبك های تفكر وتیپ های شخصیت با انگیزش پیشرفت دردانش آموزان دورهراهنمایی.
آقای محسن صحرایی
آزاد تهران
۱۱۲
مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار
آقای اکبر سعیدنیا
آتاترک ترکیه
۱۱۳
رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
آقای اکبر رجب زاده
آموزش و پرورش
۱۱۴
رابطه بین شیوه های فرزند پروری و كم رویی دانش آموزان , مطالعه موردی ( مدارسراهنمایی دخترانه استان یزد)
خانم فهیمه آقاباقری
رودهن
۱۱۵
بررسی رابطه شادکامی و شخصیت
خانم فریبا پارسامنش
دانشگاه آزاد کرج
۱۱۶
بررســی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی
خانم رقیه ایرانپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
۱۱۷
مقایسه سبکهای هویت در زنان افسرده و عادی
آقای محمد ترکمان
علامه طباطبایی تهران
۱۱۸
مقایسه رابطه مکانیزم های دفاعی و الگوهای شخصیتی در دانشجویان نظامی و غیرنظامی
آقای رحیم سلگی
شاهد
۱۱۹
بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان دانشگاه اصفهان و عملکرد شغلی آنها
آقای محمد غفاری
دانشگاه اصفهان
۱۲۰
بررسی رابطه ابعاد شخصیتی روان رنجور خویی، برونگرایی و عزت نفس و مقایسهتفاوتهای جنسیتی
خانم سپیده سلطان محمدلو
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۱
بررسی تاثیرابعاد ترکیبی ویژگیهای شخصیت بر رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاهعلوم پزشکی تهران
خانم معصومه صداقت
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
۱۲۲
رابطه ی بین سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی در دانشجویانمتاهل
خانم پوراندخت عباسی
دانشگاه آزاد رودهن
۱۲۳
رابطه‌ی میان عوامل شخصیتی و حافظه دانش‌آموزان
آقای فرهاد محمدی
دانشگاه تبریز
۱۲۴
پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان بر اساس تیپ شخصیتی A و B و عملکردخانواده
دکتر یحیی یاراحمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
۱۲۵
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنیدانشجویان
آقای هادی اسمخانی اکبری نژاد
آزاد صوفیان
۱۲۶
تحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی(PANAS-X)
آقای فرهاد محمدی
دانشگاه تبریز
۱۲۷
رابطه ویژگی شخصیتی آلکسی¬تیمیا و جنبه¬های آن با نشانگان اختلال وسواسیاجباری
آقای علی زکی یی
دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۲۸
رابطه عوامل شخصیتی و تفكر غیرمنطقی در اختلال افسردگی
آقای فرهاد محمدی
دانشگاه تبریز
۱۲۹
بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاهفردوسی مشهد
خانم بی بی عفت لامعی
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۰
اثر شرکت در فعالیت های بدنی بر شکل گیری شخصیت و تعاملات اجتماعی کودکان
آقای امیر شریعتی
دانشگاه تهران
۱۳۱
رابطه عوامل و وجوه الگوی پنج¬عاملی شخصیت با شادکامی و سلامت روانی وجسمانی
آقای کامران امیریان
پیام نور
۱۳۲
رابطه¬ی بین هوش سیال، ابعاد شخصیت(برون¬گرایی، روان¬رنجوریی و روان¬پریشی) وهوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
آقای کامران امیریان
پیام نور
۱۳۳
بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر
آقای علی نوروزی
شیراز
۱۳۴
مقایسه ویژگی های رفتاری کودکان آسیب دیده شنوایی تلفیقی و غیر تلفیقی
خانم سمیه نظری
دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم
۱۳۵
مقایسه ویژگی های شخصیتی آیزنگ( نورزگرایی، سایکوتیک و برون گردی) در افراد باپایگاه مهارگری درونی و بیرونی
آقای علی زکی یی
دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳۶
نقش صفات شخصیتی(کمرویی،پرخاشگری)و نوع سرپرستی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی
آقای حسین حسینی
دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳۷
رابطه ویژگی¬های شخصیتی(پنج عاملی) با بخشودگی زناشویی در زنان متاهل شهرکرمانشاه
آقای علی زکی یی
دانشگاه رازی کرمانشاه