فارسی English امروز: دوشنبه ۵ تیر ۹۸ :: ساعت ۰۸:۴۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

راهنمای کلی نگارش مقالات

لطفا نویسندگان محترم به نکات زیر توجه نمایند:

  •  1-مقالات ارسالی نباید در جایی(مجله، کتاب،...) منتشر یا ارائه شده باشد در غیر این صورت مسئولیت به عهده نویسندگان مقاله می باشد.
  •  2-فرد ارائه دهنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول شناخته شده و کلیه مکاتبات با ایشان انجام خواهد شد.
  • 3-کلیه تعهدات مربوط به نگارش و ارسال مقاله به عهده فرد مسئول مقاله می باشد.
  • 4-پیش از ارسال مقالات، فایل (قالب مقاله) را دانلود کرده و مقاله خود را طبق این قالب نگارش کنید.
  • 5-مقالات را در دو نسخه PDF و Word تهیه کنید و حتما به ایمیل RCSEG@iausaghez.ac.ir  ارسال نمایید.
  • 6-برای هر مقاله ی پذیرفته شده حداقل یکی از مولفین باید ثبت نام نموده و مقاله را در همایش ارائه نماید.
  • 7-در صورت وجود هر گونه ابهام یا پرسش با ایمیل دبیرخانه همایش به نشانی  RCSEG@iausaghez.ac.ir در ارتباط باشید.

  

قالب فارسی                                                                                 قالب انگلیسی
                                                                                              

                         

 قالب پوستر