فارسی English امروز: پنج شنبه ۳۰ شهریور ۹۶ :: ساعت ۰۱:۳۱
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت
نام و نام خانوادگي
سمت علمي و اجرايي
آدرس
دکتر آزاد یزدانی
دبیر علمی کنفرانس
دانشگاه کردستان
دکتر وفا مرسلی
دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتر ارسطو ارمغانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتر منصور ضیائی فر
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر یوسف حسن زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
دکتر اصغر وطنی اسکویی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید رجایی
دکتر حسین غفارزاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
دکتر امیرجواد مرادلو
عضو کمیته علمی
دانشگاه زنجان
دکتر میرعلی محمدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه ارومیه
دکتر آرش سیاری
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 
دکتر مجید محمدی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر محمدصدیق ثابتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر کامران نوبخت وکیلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه کردستان
دکتر محسن بشارت
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس هیوا نعمانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس کریم کوتاهی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس جهانگیر الیاسی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس فرزاد وفادار
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس سوران اسمعیلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس پویا مدنی پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس محسن صالح زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس اسرین اخضری
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس پرویز میری
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز