فارسی English امروز: جمعه ۲۹ دی ۹۶ :: ساعت ۱۸:۴۶
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگي

سمت دانشگاهی

سمت اجرایی

وفا مرسلی

معاون آموزشی و پژوهشی

دبیر اجرایی کنفرانس

محمد وارعی

معاون اداری مالی

عضو کمیته اجرایی

فاتح اسعدی

رئیس اداره حراست

عضو کمیته اجرایی

سوران محمدی

مدیر پژوهش

عضو کمیته اجرایی

کوروش مولایی

اطللاعات و آمار

عضو کمیته اجرایی

فرزاد کریمی

کارشناس پژوهش

عضو کمیته اجرایی

فرشته حاجی پور

مدیر مالی

عضو کمیته اجرایی

جمال شریف آذر

روابط عمومی

عضو کمیته اجرایی