فارسی English امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۹۹ :: ساعت ۰۰:۴۶
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

کارگاههای آموزشی 

 

مهارت آموزی مدیریت زمان    مدرس:دکتر عادل صلواتی

زمان: 5 اردیبهشت ساعت 8 الی 9:30

علوم اعصاب سازمانی-سطح مقدماتی مدرس:دکتر کیومرث احمدی

زمان :5 اردیبهشت ساعت 11:30 الی 13

روشهای عملی و آزموده شده در رمذاکرات شخصی و کاری (ویژه مدیران، بازاریابان، فروشندگان، دانشجویان علاقه مندبه سخنوری 
مدرس: دکتر سامانش شیخ اسماعیلی          زمان :5اردیبهشت ساعت14 الی 15:30
مدیریت منابع انسانی پروژه     مدرس: دکتر هیرش سلطانپناه

زمان:5 اردیبهشت ساعت 9:45الی 11:15

   زبان بدن     مدرس:آقای محمد ذاکری

زمان:5 اردیبهشت ساعت 9:45الی 11:15

 

 

 

 

 توجه:جهت ثبت نام در هر یک از کارگاهها می توانید 4 و 5 اردیبهشت به محل همایش مراجعه فرمایید.هزینه هر یک از کارگاهها 000/800 ریال می باشد..