فارسی English امروز: سه شنبه ۳ بهمن ۹۹ :: ساعت ۲۳:۳۰
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

فرمت مقالات 

مقالات در قالب فایل های pdf و word ارسال شود .

فايل Pdf مقاله كامل بدون اسم نويسنده/ نويسندگان باشد.

فايل Doc یا Docx مقاله همراه با نام نويسنده/ نويسندگان و مشخصات كامل ذكر شده باشد

لازم به ذكر است بعداً هيچ گونه تغييري پذيرفته نخواهد شد.

مقالات باید نشان دهنده ی کار پژوهشی جدید بوده و قبلا در مجموعه مقالات کنفرانس و یا مجله ی دیگر چاپ نشده باشد . برای هر مقاله ی پذیرفته شده حداقل یکی از مولفین باید ثبت نام نموده و مقاله را در همایش ارائه نماید ، در غیر این صورت آن مقاله در مجموعه ی همایش چاپ نخواهد شد .

مقاله شامل: عنوان كامل - نام نويسنده/ نويسندگاه- مشخصات نويسنده/ نويسندگان- چكيده، كليد واژه، مقدمه، بيان مسأله ، نتيجه گيري و پيشنهادها و منابع باشد.

مقاله حداكثر 15 صفحه A4

قبل از هر تيتر (بحث بعد ) يك اينتر يا فاصله خالي وجود داشته باشد.

 

 

 

عنوان مقاله با B Yagut 16 و متن چكيده با B Mitra 12 و  كل متن با فوت B Nazanin 14 و تيترها آن B Nazanin 14 B تهيه شود