فارسی English امروز: يكشنبه ۸ بهمن ۹۹ :: ساعت ۱۹:۱۰
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

کمیته علمی

ردیف
نام و نام خانوادگی
ميزان تحصيلات
رشته
سمت
 
مرتبه علمي
1
اکبر عالم تبریز
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی شهید بهشتی
استاد
2
قاسم انصاری رنانی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
دانشیار
3
عادل صلواتی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (رئیس همایش )
استادیار
4
ناصر میرسپاسی
دکترا
مدیریت  دولتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
استاد
5
حسن رنگریز
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دانشیار
6
رضا نجف­بیگی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
استاد
7
میر علی سید نقوی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی
دانشیار
8
رحمت الله قلی پور
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
استادیار
9
سلیمان ایرانزاده
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
استادیار
10
کیومرث احمدی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دبیر علمی همایش ) 
استادیار
11
منصور خاکسار
دکترا
مدیریت
بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
استادیار
12
هیرش سلطان­پناه
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
استادیار
13
عطااله محمدی
دکترا
حسابداری 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
استادیار
14
جلیل سحابی
دکترا
جامعه شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دبیر اجرایی)
استادیار
15
منصور ایراندوست
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
استادیار
16
فخرالدین معروفی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
دانشیار
17
رضا شافعی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
دانشیار
18
پرویز کفچه
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
استادیار
19
محمود رحمانی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
مربی
20
سامان شیخ اسماعیلی
دکترا
مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
مربی
21 مرتضی فاتحی پور دکترا مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
مربی
22 رویا شاکری دکترا مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
استادیار
23 فاطمه سهرابی دکترا مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
مربی
24 محمد علی مرادی دکترا مدیریت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
مربی