فارسی English امروز: شنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ :: ساعت ۱۶:۳۸
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی در همایش ملی شخصيت و زندگي نوين
ردیف
عنوان مقاله
فرستنده
شرکت/دانشگاه
۱
اثربخشی رویکرد درمان شناختی- رفتاری بر میزان جرات ورزی
آقای مهرداد حاجی حسنی
علامه طباطبایی
۲
مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و سبک¬های مقابله¬ای مجرمین با افراد بهنجار
دکتر نجمه حمید
دانشگاه شهید چمران اهواز
۳
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد سنندج*
دکتر هوشنگ جدیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
۴
افزایش تاب آوری : تأثیرآموزش روانی مهارتهای مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات درپیشگیری از عود مقیمان اجتماع درمان مدار مشهد
خانم لیلا رضاییان
دانشگاه آزاد بیرجند
۵
بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبکهای مقابله ای دانشجویان
دکتر علی عبدی
دانشگاه پیام نور
۶
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر در زنان
خانم سیمین قاسمی
دانشگاه اصفهان
۷
بررسی تجربی مدل عمومی شخصیت (یک عامل بزرگ) با استفاده از آزمون پنج عاملشخصیت
دکتر منصور حرفه دوست
علامه طباطبایی
۸
طراحی و بررسی الگویی از پیشایندها(انگیزش پیشرفت ،کنترل شغلی و ویژگی هایشغلی) و پیامد های (تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ) انگیزش شغلی در معلماندبیرستا
آقای حامد ترابی
پیام نور دامغان
۹
بررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در بین مادران دارای بیش از یك فرزنداستثنایی و مادران دارای بیش از یك فرزند عادی
دکتر کاکابرایی
دانشگاه آزاد اسلامی
۱۰
بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناخت و تفکر انتقادی با سلامت روان دردانشجویان دانشگاه سمنان
خانم نسرم شایان
دانشگاه دبی
۱۱
نقش اختلالات شخصیت در پیش بینی تاب آوری دانشجویان دارای عملکرد تحصیلیپایین
دکتر سعید آریاپوران
دانشگاه ملایر
۱۲
رابطه بین امیدواری، هوش و صفات شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
دکتر محسن احمدی
واحد همدان
۱۳
رابطه همدلی و هوش هیجانی با صفت ناگویی خلقی
خانم سعیده خلیل زاد بهروزیان
دانشگاه تبریز
۱۴
بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسهآن در بین دانشجویان دختر و پسر
آقای سعید نجارپور استادی
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۵
بررسی اثر بخشی درمان معنایی بر احساس تنهایی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاهکردستان
دکتر اسداله ویسی
پیام نور
۱۶
بررسی رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهایخودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دکتر یحیی یاراحمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
۱۷
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و عامل خانواده اصلی با سازگاری زناشویی
دکتر مختار عارفی
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۸
بررسی رابطۀ بین پنج عامل شخصیت و جهت گیری دینی با سلامت عمومی دانشآموزان
دکتر امید مرادی
آزاد اسلامی واحد سنندج
۱۹
تاثیر عوامل دموگرافیک و اختلالات شخصیت بر بازگشت و عود مجدد سوءمصرفمواد.
آقای فرهاد محمدی
دانشگاه تبریز
۲۰
بررسی عوامل شخصیتی دخیل در اقدامات خودکشی
خانم آیدا عبداله زاده جدی
دانشگاه تبریز
۲۱
رابطه ابعاد شخصیت و سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
دکتر خدامراد مومنی
دانشگاه رازی
۲۲
رابطه کمال¬گرایی و سبک¬های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه رازیکرمانشاه
خانم افسانه شهبازی راد
دانشگاه رازی
۲۳
تبیین اهمال¬کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش¬یافته و سازش¬نایافتهکمال¬گرایی
خانم زهرا مقدسین
کاشان
۲۴
بررسی ارتباط استرس ادراك شده و تندرستی با تیپ شخصیتیD
آقای جعفر بهادری خسروشاهی
دانشگاه تبریز
۲۵
رابطه¬ی اختلال شخصیت خود شیفته و وسواس فکری- عملی با رضایت زناشویی در دبیرانشهر کرمانشاه
آقای علی مولایی پارده
دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۶
بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی آدلری بر سلامت روان دانشجویان
آقای محمد امین کریمی
واحد علوم و تحقیقات تهران
۲۷
مقایسه تیپ شخصیتی – رفتاری الف در میان مردان طلاقی و عادی
دکتر ناصر یوسفی
کردستان
۲۸
رابطه شخصیت و وندالیسم(تخریب اموال عمومی)در بین دانش آموزان دوره متوسطهاستان خراسان جنوبی
دکتر رضا دستجردی
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
۲۹
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و یادگیری خود-تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزانپیش¬دانشگاهی شهرستان زاهدان درسال تحصیلی 89-1388
خانم راضیه شهیدی
پیام نور بم
۳۰
بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت
دکتر سمیه کاظمیان
دانشگاه علامه طباطبایی
۳۱
رابطه پنج عامل شخصیت (روان‌نژندی، برون¬گرایی، وظیفه‌شناسی، دلپذیری وانعطاف‌پذیری) با سازگاری زناشویی
آقای عطا شاکریان
دانشگاه آزاد واحد سنندج
۳۲
بررسی برونگرایی و نوروزگرایی زنان دارای بیماری دیابت و رابطه آن باشادکامی
خانم سوسن سالاری
دانشگاه شاهد تهران
۳۳
اعتبار یابی پرسش نامه ی همدلی تورنتو بر دانش جویان دانشگاه شهید چمراناهواز
آقای علی رضا عظیم پور
دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۴
رابطه هوش هیجانی و عزت نفس(ویژگی شخصیتی) با سلامت روان دانش آموزان
دکتر جهانگیر کرمی
دانشگاه رازی