فارسی English امروز: چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۷ :: ساعت ۲۱:۴۰
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

زمان

عنوان برنامه

 

9:05-9

تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

برنامه زمان­بندی سومین همايش ملی

فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه و پنج­شنبه

26 و 27 آبان ماه 1395

9:10-9:05

مجری

9:20-9:10

خیرمقدم ریاست محترم دانشگاه (دکتر محمدقربان کیانی)

9:30-9:20

گزارش رئیس همایش(دکتر عادل صلواتی)

9:40-9:30

سخنرانی استاندار محترم جناب آقای مهندس زاهدی

10:10-9:40

سخنرانی دکتر دانایی فرد «تجربه گرایی در بخش دولت:چالش یا فرصت»

10:40-10:10

سخنرانی دکتر رضا نجف بیگی «سازمان های یادگیرنده»

11:10-10:40

سخنرانی دکتر میر علی سید نقوی «معماری منابع انسانی»

11:30-11:10

پذیرایی

زمان

ارائه مقالات سالن اصلی (دکتر رخزادی) - ساختمان شماره 2

ارائه مقالات کارگاه حسابداری- ساختمان شماره 3

12:30-11:30

پنل اول

هیات ارزیابی پنل: دکتر رضا نجف بیگی،دکتر حسن دانایی فرد،دکتر عادل صلواتی

پنل دوم

هیات ارزیابی پنل: دکتر میر علی سید نقوی،دکتر منصور ایراندوست،دکتر کیومرث احمدی

بررسی دلایل چشم پوشی مدیران از بی کفایتی کارکنان

وحید خسروی

رابطه شایستگی های منابع انسانی با ایجاد مزیت رقابتی

خالد اعتماد

بررسی رابطه بین قرارداد روانشناختی با رفتار انحرافی کارکنان

سوما مظفری

اولویت‌بندی ابزارهای تبلیغات در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های کردستان‌، کرمانشاه، ایلام براساس روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

آقای محمود میرکی

بررسی رابطه بین کیفیت تصمیم‌گیری رهبران و چرخه حیات سازمانی در صنایع کوچک و متوسط شهرستان سنندج

آقای مجید آوج

بررسی رابطه بین راهبردهای تغییر و تعارض سازمانی

آقای فرامرز یوسفی

13:40-12:30

نماز و نهار

14:30-13:40

میزگرد تخصصی بررسی چالش های سازمان های دولتی

اعضای میزگرد تخصصی: دکتر حسن دانایی فرد، دکتر میر علی سید نقوی، دکتر رضا نجف بیگی، دکتر عادل صلواتی،دکتر کیومرث احمدی

زمان

ارائه مقالات سالن اصلی (دکتر رخزادی) - ساختمان شماره 2

ارائه مقالات کارگاه حسابداری- ساختمان شماره 3

15:40-14:30

 

پنل اول

هیات ارزیابی پنل:دکتر منصور خاکسار،دکتر هیرش سلطان پناه، دکتر رضا نجف بیگی

پنل دوم

هیات ارزیابی پنل:دکتر عطااله محمدی،دکتر جلیل سحابی،دکتر سامان شیخ اسماعیلی

بررسی اثرات استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شیرین اسکندری

رابطه فضیلت سازمانی و بیگانگی از کار در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

اکبر عبداللهی

رابطه چرخه حیات سازمانی و شیوه های رهبری

اقبال یاوری

بررسی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت گرا با تسهیم دانش

آقای حشمت اله صیدی

بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی با تعلق خاطر کاری و بروز رفتار اخلاقی

محمد نوید زاده

بررسی رابطه میان رهبری اصیل و حمایت درک شده بر تسهیم دانش

سارا احمدی

بررسی اثر هوش اجتماعی بر عواطف منفی مدیران دیوان محاسبات کشور

مهدی اسدی

16-15:40

پذیرایی

زمان

ارائه مقالات سالن اصلی (دکتر رخزادی) - ساختمان شماره 2

ارائه مقالات کارگاه حسابداری- ساختمان شماره 3

17:20-16

پنل اول

هیات ارزیابی پنل: دکتر منصور ایراندوست، دکتر سامان شیخ اسماعیلی، دکتر کیومرث احمدی

پنل دوم

هیات ارزیابی پنل:دکتر محمود رحمانی، دکتر منصور خاکسار،دکتر مرتضی فاتحی پور

بررسیرابطه بین معنویت در کار با درگیر شدن در کار با نقش میانی عدالت سازمانی

محمد جواد حاجیان

رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری خلاقیت فردی

مهرناز پورداد

بررسی موانع یادگیری سازمانی.

پریا گهر باری

بررسی رابطه ادراک از سیاست های سازمانی و سایش اجتماعی کارکنان.

سوما مظفری

رابطه بین خدمت گرایی سازمانی و رضایت شغلی.

جباراصلانی

بررسی هوش هیجانی بر مدیریت تعرض

چنور بلوری

18-17:20

مراسم اختتامیه و تقدیر از مقالات برتر

برنامه روز دوم همایش

زمان

مکان:کارگاه حسابداری

11-9

کارگاه ارتقای سلامت اداری                                             آقای ذبیح اله سلمانی

12:30 -11

مدیریت دانش در عمل                                                  دکتر عادل صلواتی

14-12:30

نماز و نهار

16 - 14

مهارت های رهبری اثر بخش در سازمان                               دکتر قاسم انصاری رنانی