فارسی English امروز: چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۷ :: ساعت ۲۱:۳۸
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام و نام‌خانوادگي

مدرك

رشته

سمت

مرتبه علمي

حسین رحمان سرشت

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استاد

اکبرعالم تبریز

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی شهید بهشتی

استاد

قاسم انصاری

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

عادل صلواتي

دکترا

مديريت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (رئیس همایش)

استادیار

دكتر قاسم انصاري رناني

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (دبير علمي)

استادیار

میرعلی سید نقوی

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائیی

دانشیار

رحمت الله قلی پور

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

استاد

نور محمد یعقوبی

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه زاهدان

استاد

سلیمان ایرانزاده

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشیار

کیومرث احمدی

دکترا

مديريت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی سنندج

استادیار

منصور خاکسار

دکترا

مديريت

بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

پرویز کفچه

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

استادیار

عطاله محمدی

دکترا

حسابداری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

جمال ادهمی

دکترا

جامعه‌شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی سنندج

استادیار

منصور ایراندوست

دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی سنندج

استادیار

سامان شیخ اسماعیلی

دانشجوي دکترا

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی سنندج

مربی

اکبر محمدی دکترا

برنامه ریزی شهری

مدیر کل مرکز آموزش و پژوهش­های آینده نگری استانداری کردستان

استادیار
شاهو حاجبی مربی مدیریت

مدیر عامل شرکت شهرک­های صنعتی استان کردستان

دانشجوی دکتری
ذبیح اله سلمانی مربی حقوق مدیرعامل مجمع مدیران توسعه منابع انسانی (قوای سه گانه) و مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی  دانشجوی دکتری
جلیل سحابی دکترا جامعه­شناسی مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی

استادیار