فارسی English امروز: سه شنبه ۲۶ دی ۹۷ :: ساعت ۱۵:۵۱
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام و نام خانوادگي
مرتبه علمی
دانشگاه
دکتر هوشنگ دباغ
دانشیار (دبیر علمی)
دانشگاه کردستان
دکتر وفا مرسلی
استادیار(دبیر اجرائی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتر علاالدین بهروش
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتر ارسطو ارمغانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتر منصور ضیائی فر
دانشیار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر یوسف حسن زاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
دکتر اصغر وطنی اسکویی
دانشیار
دانشگاه شهید رجایی
دکتر حسین غفارزاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
دکتر امیرجواد مرادلو
دانشیار
دانشگاه زنجان
دکتر میرعلی محمدی
استاد
دانشگاه ارومیه
دکتر آرش سیاری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 
دکتر مجید محمدی
دانشیار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر محمدصدیق ثابتی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر کامران وکیلی
استادیار
دانشگاه کردستان
دکتر محسن بشارت
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس هیوا نعمانی
مربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس کریم کوتاهی
مربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس جهانگیر الیاسی
مربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس فرزاد وفادار
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس سوران اسمعیلی
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس پویا مدنی پور
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس محسن محمدی
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس محسن صالح زاده
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس اسرین اخضری
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس پرویز میری
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مهندس زاهد وکیلی
-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز