فارسی English امروز: دوشنبه ۵ تیر ۹۸ :: ساعت ۰۸:۳۰
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام  و نام خانوادگی

سمت در همایش

درجه علمی و آدرس دانشگاهی

دکتر علی اکبر گرجی ازندرانی

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد روشن

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غفور خوئینی

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر امیر وطنی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر علی انصاری

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر محمدرضا ویژه

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر حسن سواری

کمیته علمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر مهدی حاتمی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر شهرام محمدی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر احمد رمضانی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علیرضا مظلوم

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

دکتر کمال قبادی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دکتر احمد فلاحی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر انور احمدی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر طیبه بیژنی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

صدیق رحمانی

کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر اکرم تاجیک

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

دکتر سید ابراهیم حسینی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه  آزاد اسلامی واحد بوکان

دکتر سیمین اسدزاده

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر وحید معین

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر علیرضا شریفی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز سقز

دکتر فردین خرازی

کمیته علمی

دبیر عالی هیات نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

دکتر حسن بابایی

کمیته علمی

معاونت طرح و برنامه قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان کردستان

دکتر امید رشیدی

کمیته علمی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان

دکتر ناصر سرگران

کمیته علمی

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

سعدی مرادی

کمیته علمی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

محمد رسول ابوالمحمدی

فرزاد فلاحی

کمیته علمی

کمیته علمی

دانشجوی دکتری فقه و حقوق شافعی و مدرس دانشگاه

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

آزاد رضایی

کمیته علمی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتر آزاد فلاحی

کمیته علمی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز