فارسی English امروز: سه شنبه ۲۶ دی ۹۷ :: ساعت ۱۵:۴۵
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

 

دکتر منصور ضیائی فر

دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تحصیلات:

دکتری سازه، دانشگاه آلبرتا، کانادا

 کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شیراز

 کارشناسی راه و ساختمان، دانشگا ه علم و صنعت، ايران

 

 

 

دکتر هوشنگ دباغ
دانشیار دانشگاه کردستان
تحصیلات:
دکتری مهندسی سازه، استرالیا
 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

دکتر اصغر وطنی اسکویی
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
تحصیلات:
دکتری سازه، دانشگاه کارادنیز 
کارشناسی ارشد سازه،  دانشگاه چوکوروا

 

 

 

دکتر امیر جواد مرادلو

دانشیار دانشگاه زنجان
تحصیلات:
دکتری سازه هاي هيدروليكي دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی ارشد سازه هاي هيدروليكي دانشگاه تربیت مدرس