فارسی English امروز: يكشنبه ۲۸ خرداد ۹۸ :: ساعت ۲۳:۳۳
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام  و نام خانوادگی

سمت در همایش

درجه علمی و آدرس دانشگاهی

آزاد رضایی

کمیته داوری

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

فرازد فلاحی

کمیته داوری

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتر اکرم تاجیک

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

دکتر سید ابراهیم حسینی

کمیته داوری

استادیار دانشگاه  آزاد اسلامی واحد بوکان

دکتر سیمین اسدزاده

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر وحید معین

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر علیرضا شریفی

کمیته داوری

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز سقز

دکتر ناصر سرگران

کمیته داوری

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

پژمان ژیان

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سیروس ضرغامی

کمیته داوری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندر عباس

عرفان عمرانی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

سعدی مرادی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

محمدرسول ابوالمحمدی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری فقه و حقوق شافعی

عبدالله خندان

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی