فارسی English امروز: سه شنبه ۲۶ دی ۹۷ :: ساعت ۱۵:۴۶
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

ميزان تحصيلات

رشته

سمت

 

مرتبه علمي

1

اکبر عالم تبریز

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی شهید بهشتی

استاد

2

قاسم انصاری

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج

دانشیار

3

رضا نجف­بیگی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران

استاد

4

ناصر میرسپاسی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران

استاد

5

حسن دانایی فرد

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه  تربیت مدرس

استاد

6

عادل صلواتی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (رئیس همایش )

استادیار

7

میر علی سید نقوی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی

دانشیار

8

رحمت الله قلی پور

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

استادیار

9

سلیمان ایرانزاده

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

استادیار

10

کیومرث احمدی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دبیر علمی همایش ) 

استادیار

11

منصور خاکسار

دکترا

مدیریت

بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

12

هیرش سلطان­پناه

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

13 جلیل سحابی

دکترا

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

14

منصور ایراندوست

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

15

پرویز کفچه

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

16

مظفر یکتایار

دکترا

مدیریت ورزشی

 

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

استادیار

17 رویا شاکری دکترا مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج استادیار
18 عباس صمدی دکترا مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا استادیار
19 رضا شافعی دکترا مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه کردستان استادیار

20

ذبیح­اله سلمانی

دانشجوی دکتری

حقوق اداری

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی      

مربی

21 سامان شیخ اسماعیلی دانشجوی دکتری مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج مربی