فارسی English امروز: دوشنبه ۲ بهمن ۹۹ :: ساعت ۲۰:۰۰
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

جهت ارتباط با آدرسهای پست الکترونیک یا شماره های زیر تماس  حاصل فرمائید

E-mail:
دکتر آرش سیاری دبیر علمی همایش
icudts14@iausdj.ac.ir 
  
دکتر چاره جو مسئول دبیرخانه همایش
icudte14@iausdj.ac.irشماره تماس:
 

3246248-0871
کدپستی: 6616935391
آدرس: سنندج خیابان پاسداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده فنی مهندسی-صندوق پستی618