فارسی English امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۹۹ :: ساعت ۰۰:۴۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

سخنران های ویژه

 پروفسور محسن غفوری آشتیانی

استاد نمونه پژوهشگاه‌ بین‌المللی‌ زلزله‌شناسی‌ و مهندسی‌ زلزله

پروفسور بهرام عکاشه

استاد و پدر زلزله شناسی ایراناستاد بازنشسته دانشگاه تهران ورئیس کنونی دانشگاه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

 

 پروفسور محمد صادق وزیری

موسسه فناوری نیوجرسی آمریکا 

 پروفسور دیوید الکساندر

استاد دانشگاه کالج لندن، انگلیس 

 

 

 پروفسور خیرالمینی بن عثمان صلاح

استاد دانشگاه مالایای مالزی 

 

 

 پروفسور فرانک اکاردت

 استاد دانشگاه باوهاوس و ایمار آلمان

  

 پروفسور ادوارد بلکلی

دانشگاه سیدنی استرالیا

 

دکتر اکبر ابوترابی

استاد دانشکده فنی دانشگاه کینگستون انگلستان

دکتر تد ونچف

استاد دانشکده فنی دانشگاه کینگستون انگلستان

 

 

 

 پروفسور محسن غفوری آشتیانی

استاد نمونه پژوهشگاه‌ بین‌المللی‌ زلزله‌شناسی‌ و مهندسی‌ زلزله

پروفسور بهرام عکاشه

استاد و پدر زلزله شناسی ایراناستاد بازنشسته دانشگاه تهران ورئیس کنونی دانشگاه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

 

 پروفسور محمد صادق وزیری

موسسه فناوری نیوجرسی آمریکا 

 پروفسور دیوید الکساندر

استاد دانشگاه کالج لندن، انگلیس 

 

 

 پروفسور خیرالمینی بن عثمان صلاح

استاد دانشگاه مالایای مالزی 

 

 

 پروفسور فرانک اکاردت

 استاد دانشگاه باوهاوس و ایمار آلمان

  

 پروفسور ادوارد بلکلی

دانشگاه سیدنی استرالیا

 

دکتر اکبر ابوترابی

استاد دانشکده فنی دانشگاه کینگستون انگلستان

دکتر تد ونچف

استاد دانشکده فنی دانشگاه کینگستون انگلستان

 دکتر امیرحسین محوی 

رئيس مرکز تحقيقات مواد زائد جامد

                
                                                   

 دکتر کاظم فخاریان

عضو هيئت علمي دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير