فارسی English امروز: سه شنبه ۳ بهمن ۹۹ :: ساعت ۲۳:۳۱
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

محورهاي كنفرانس

برنامه ریزی و مدیریت شهری

مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري

 

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

 

برنامه هاي توسعه شهري

چالش ها و الزامات شهرهاي آينده

صنعت بيمه و ارتباط آن با توسعه شهري

آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی

سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب

ساماندهی آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه شهری

مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري

مهندسي تونل براي نواحي شهري

كنترل آلودگي در مناطق شهري

محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري

 كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و توسعه شهري GIS

فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه پايدار شهري

بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها

بحران هاي شهري و اثرات آن بر توسعه شهرها

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري