فارسی English امروز: سه شنبه ۲۶ دی ۹۷ :: ساعت ۱۵:۲۶
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

عنوان مقاله: یک عبارت  مختصر جامع و مانع توصیف کننده محتوای مقاله در حداکثر16کلمه

نام ونام خانوادگی نویسنده اول

عنوان علمی ونام دانشگاه یاموسسه نویسنده اول

 

 

نام ونام خانوادگی نویسنده دوم

عنوان علمی ونام دانشگاه یاموسسه نویسنده دوم

 

 

نام ونام خانوادگی نویسنده سوم

عنوان علمی ونام دانشگاه یاموسسه نویسنده سوم

 

چکیده

آیین نگارشی که در اختیار است با رعایت اصول نگارش مورد نظر کنفرانس تهیه گردیده است و توصیه می‌گردد از کپی آن به عنوان یک نمونه آماده و مناسب برای قالب بندی مقاله بهره برداری شود(حتما" مقاله نهایی خود را جز به جز  copy  کرده و در همین نمونه paste  بنمائید).فایل الکترونیکی مجموعه مقالات کنفرانس مستقيماً از فايل ورد مقالات- که نويسندگان محترم تهيه می‌کنند- ايجاد می‌شود. لذا تاکید می‌گردد مقالاتی که به صورت کامل آئين نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد. از نويسندگان محترم دعوت می‌شود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهيه چکیده مقاله دقيقاٌ رعايت نمايند.

چکيده بايد شامل اطلاعات مفید بوده و خود توضیح باشد. موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند. داده­های مهم را نشان دهد و به نتایج و یافته­های برجسته اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل با افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهميت موضوع در اين قسمت لازم نيست.تعداد کلماتدر چکیده بین 150 الی 200 می باشد

کلمات کلیدی: کلمات کليدی مقاله باید بین 3 تا 8 کلمه باشد.

1. مقدمه

مقدمه شامل تعريف روشن مسئله، تاريخچه علمی مربوط به موضوع مقاله و رهیافت یا حل پیشنهادی مي‌باشد. مقدمه باید برای محققین اغلب رشته­های علمی قابل فهم باشد.

مقاله کامل،به ترتیب شامل اين بخش­ها می‌باشد: 1- عنوان مقاله،2- اسم يا اسامی نويسندگان و عناوين علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونيکی نويسندگان،3- چکيده،4- کلمات کليدی، 5- مقدمه،  6- متن یا بدنه اصلی مقاله، 7- نتيجه‌گيری،8- تشکر و قدردانی(در صورت لزوم)،9- مراجع،10- پيوست در صورت نياز

فقط عناوین بخش‌­های مقدمه، متن اصلی و نتیجه­گیری( و زیربخش­های آنها در صورت وجود) باید شماره­گزاری شوند.

2. متن یا بدنه اصلی مقالات

متن یا بدنه اصلی هر مقاله باید مطابق با ماهيت آن توسط نويسنده يا نويسندگان تقسيم‌بندی مناسب گردد. 

2-1. مشخصات کلی

مقالات باید روی صفحه A4مطابق آئين نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس وردword 2007-2010و یک ستونی تايپ شوند.

مقاله کامل باید در حداقل6 و حداکثر 15 صفحه تهيه شود به صورتی کهحاشیه‌ متن­ها از بالا، پایین، چپ و راست صفحه 25میلی‌متر فاصله داشته ‌باشد. تمامی صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشند.

قلم مقالات در سراسر متن فارسی بی­نازنين سایز14B Nazanin 14) )است.

اندازه حروف درنام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt12 پررنگ،در عنوان علمی و نام دانشگاه نویسندگانpt10 ايتاليک،در آدرس الکترونیکی نویسندگانpt9 ایتالیک، درکلمه چکیده pt12 پررنگ،در متن چکیده مقاله pt11 ایتالیک، در عنوانواژه‌های کلیدی pt12 پررنگ ودر اصل واژه‌های کلیدیpt12 انتخاب شود. 

2-2. جدول­ها، شکل­ها، دیاگرام‌ها و عکس­ها

کليه شکل­ها، جدول­ها، دياگرام­ها و عکس­ها در درون متن هر جا که لازم باشد آورده شود. تمامی این موارد بايد به ترتيب با عدد و بدون استفاده از پرانتز شماره گذاری شوند و دارای توضیح مرتبط باشند. شکل­ها، دیاگرام‌ها و عکس­ها بايد زيرنويس و جدول­ها بايد بالانويس داشته باشد. اعداد، حروف و علائم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشد. زیرنویس‌‌ها و بالانویس‌‌ها با اندازه حروف pt11 و وسط چین تايپ شود.

2-3.  نتایج و بحث روی نتایج

نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر شوند. وقتی نتایج، یافته­های کار نویسنده را توصیف می­کنند باید در زمان گذشته و وقتی یافته­های منتشر شده قبلی را بیان می­کنند باید در زمان حال نوشته شوند. در تشریح نتایج غالبا نباید به کار­های انجام شده قبلی ارجاع داده شود. اما در بحثو تفسیر نتایج باید یافته­ها را با نتایج حاصل از مطالعات گذشتهمقایسه نمود. نتیجه نهایی باید در چند خط در بخش نتیجه­گیری بیان شود.

3. نتیجه ­گیری

در بخش نتيجه‌گيری بايد نتايج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند.

تشکر و قدردانی

در صورت لزوم.

مراجع

در بخش مراجع لازم است مشخصات منابع اشاره شده در متن بر حسب ترتيب مراجعه آنها آورده شود.منابع اشاره شده در متن بايد توسط شماره‌هائی در داخل کروشه نشان داده شود. به عنوان مثال:]1[،  بديهی است مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با ذکر شماره مربوطه آورده می‌شود. تاکید می‌شود به جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع ديگری در بخش مراجع نوشته نشود. آدرس‌دهی مراجع بر حسب اينکه مرجع مورد نظر مقاله‌ای از یک مجله ]1[ و يا یک کتاب ]2[و يا مقاله‌ای از مجموعه مقالات یک کنفرانس]3[ و ]4[ باشد به ترتيب زیر خواهد بود. 

[1]- Abdu–Khader M.M. and Speight J.G., 2004, The concepts of energy, environment, and cost for process design, International Journal of Green Energy, vol. 1, pp 137-151.

 

[2]- Kreith F. and Kreider J., 1978, Principles of Solar Engineering, New york, Hemisphere, McGraw Hill.

[3]- مجيد صفاراول، سيامک فرهاد و مريم يونسی سينکی، 1383، تعيين عملکرد ديگهای بخار در راستای کاهش مصرف سوخت، دوازدهمين کنفرانس سالانه و هشتمين کنفرانس بين‌المللی مهندسی مکانيک، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.


[4]- Li C.H., Wang. B.X. and Peng.X.F., 2003, Experimental investigation on boiling of nano-partical suspension, Boiling Heat Transfer Conference, Jamaica.

پيوست

در صورت نياز.