فارسی English امروز: سه شنبه ۲۶ دی ۹۷ :: ساعت ۱۵:۲۸
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت در همایش

مرتبه علمي

ایرج نوروش

دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

استاد

عطالله محمدی

دکترا

حسابداری

عضو کمیته علمی

استادیار

حسن حسن زاده

دکترا

مدیریت دولتی

عضوکمیته علمی

مربی

فاروق یزدان ستا

دکترا

مدیرت آموزشی

عضوکمیته علمی

استادیار

اسماعیل قادری

دکترا

مدیریت دولتی

عضوکمیته علمی

استادیار

ابراهیم یوسفی

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

احمد خاکساران

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

محمد وارعی

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

محمد باغبانی

دانشجوی دکترا

مدیریت صنعتی

عضوکمیته علمی

مربی

ناصر رحیم پور

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

کریم قادر زاده

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

وفا قادری

دانشجوی دکترا

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی

سلام عبداله زاده دانشجوی دکترا حسابداری عضو کمیته علمی مربی

عزیز معصومی

فوق لیسانس

حسابداری

عضوکمیته علمی

مربی