فارسی English امروز: چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۸ :: ساعت ۰۱:۰۲
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

رئيس همايش: دكتر محمدقربان کیانی
دبير علمي: دکتر خسرو سينا
دبير اجرايي: دکتر جلیل سحابی
اعضاي كميته علمي (به ترتيب حروف الفبا با در نظر گرفتن رتبه علمی)
نام
و نام خانوادگي
رشته
سمت
مرتبه علمي
دكتر فرزان
سجودي
زبانشناسي
رئيس گروه نشانه‌شناسي هنر در فرهنگستان هنر
دانشيار
 
 
 
 
 
دكتر حميدرضا
دكتر بهمن
افشار
باينگاني
مطالعات اجرا و فيلم
جامعه شناسي
هيأت علمي دانشگاه هنر تهران، بازيگر و كارگردان
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
استاديار
استاديار
دكتر صادق
رشيدي
موسيقي
هيأت علمي دانشگاه هنر تهران
استاديار
دكتر صادق
زماني
فلسفه
هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
استاديار
دكتر جليل
سحابي
علوم اجتماعي
مدير گروه علوم اجتماعي واحد سنندج
استاديار
دكتر فواد 
 حبيبي 
علوم ارتباطات 
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج 
استاديار 
دكتر محمود
گودرزي
مشاوره خانواده
رئيس دانشكده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
استاديار
دكتراميد
ورزنده
ادبيات انگليسي
رئيس مركز تحقيقاتي كردستان شناسي
استاديار
دكتر رضا
ابراهيمي
ادبيات انگليسي
هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيجار
مربي
دكتر جلال
نصيري
پژوهش هنر
كارشناس حوزه هنري كردستان، كارگردان سينما
مربي