فارسی English امروز: جمعه ۲۷ بهمن ۹۷ :: ساعت ۱۹:۱۶
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

1-    مبانی آینده پژوهشی  (دکتر کیومرث احمدی)؛ زمان برگزاری96/08/25 ساعت 11 الی 13

2- مدیریت انگیزش کارکنان (دکتر عادل صلواتی)؛زمان برگزاری96/08/25 ساعت 9 الی 11

      3- راهکارهای استقرار مدیریت دانش در سازمانها(دکتر عادل صلواتی و دکتر سامان شیخ اسماعیلی)؛

زمان برگزاری 96/08/25 ساعت 14 الی 18