فارسی English امروز: پنج شنبه ۳۰ شهریور ۹۶ :: ساعت ۰۳:۰۳
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

ميزان تحصيلات

رشته

سمت

مرتبه علمي

2

اکبر عالم تبریز

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی شهید بهشتی

استاد

3

قاسم انصاری

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه علامی طباطبایی

دانشیار

4

عادل صلواتی

دکترا

مدیریت دولتي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (رئیس همایش )

استادیار

5

میر علی سید نقوی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی

دانشیار

6

رحمت الله قلی پور

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

استادیار

8

سلیمان ایرانزاده

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

استادیار

9

علیرضا عقیقی

دکترا

مدیریت دولتی(گرایش رفتار سازمانی)

عضو هیات علمی دانشگاه پيام نور همدان

استادیار

10

کیومرث احمدی

دکترا

مدیریت دولتي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دبیر علمی همایش )

استادیار

11

منصور خاکسار

دکترا

مدیریت صنعتي

بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

12

هیرش سلطان­پناه

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

13

عطااله محمدی

دکترا

حسابداری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

14

جلیل سحابی

دکترا

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

15

منصور ایراندوست

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

16

پرویز کفچه

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

استادیار

17

محمود رحمانی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

مربی

18

سامان شیخ‌اسماعیلی

دکترا

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

مربی

19

مظفر یکتایار

دکترا

مدیریت ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

20

کوروش ویسی

دکترا

مدیریت ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

22

رفیق حسنی

دکترا

مدیریت آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

23

کمال عزیزبیگی

دکترا

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

24

آزاد حکمت

دانشجوی دکتری

مدیریت صنعتی

-

-

25

شاهو حاجبی

دانشجوی دکتری

مدیریت صنعتی

-

-

26

ذبيح الله سلماني

دانشجوی دکتری

حقوق اداري

-

-