فارسی English امروز: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ :: ساعت ۰۱:۰۱
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

مهمانان ویژه  همایش

نام و نام خانوادگی
میزان تحصیلات
رشته
سمت
مرتبه علمی
سید احمد رضا خضری
دکتری
تاریخ
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
استاد
شهرام یوسفی فر
دکتری
تاریخ
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس انجمن ایرانی تاریخ
دانشیار
اسماعیل شمس
دکتری
تاریخ
مدیر بخش کردستان شناسی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
استادیار
هوشنگ قمرنیا
دکتری
مهندسی آب
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
استاد
قطب الدین صادقی
دکتری
هنر
مدرس دانشگاه های تهران
استاد